SYNNYTYKSEEN VALMISTAUTUMINEN

post thumb
Vauvat
kirjoittanut Kati/ 23 Aug 2021

SYNNYTYKSEEN VALMISTAUTUMINEN

Naisilla on luontainen kyky synnyttää. Kuuntelemalla oman kehon viestejä ja seuraamalla luontaisia vaistoja nainen osaa synnyttää ilman valmistautumistakin. Mutta kulttuuri ja ympäristö, jossa naiset tänä päivänä synnyttävät ei valitettavasti tue vaistonvaraista käyttäytymistä.

Viimeisten vuosikymmenten aikana synnytys on kehittynyt teknisemmäksi ja medikalisoitunut entisestään. Useat synnyttäjät luottavat tekniikkaan, lääketieteeseen ja sairaalaan niin vahvasti, että eivät tule ajatelleeksi kuinka paljon he voisivat itse vaikuttaa omaan synnytyskokemukseensa.

Perehtymällä normaaliin fysiologiseen synnytykseen ja löytämällä oman kehonsa valtavat voimavarat synnytykseen valmistautuva nainen voi itse edes auttaa sitä, että synnytyskokemus olisi positiivinen, ainutlaatuinen ja naisen itsetuntoa vahvasti kohottava elämys. Näin myös vauva saa onnellisen, turvallisen ja parhaan mahdollisen alun elämälleen.

1. Aloita valmistautuminen ajoissa

Synnytykseen valmistautuva nainen tarvitsee paljon taustatietoa oman kehon toiminnasta synnytyksessä, sekä mahdollisista synnytyksessä käytettävistä toimenpiteistä. Oikeanlainen rohkaiseva tieto lisää luottamusta synnytykseen eikä se enää tunnu niin pelottavalta ja vieraalta tapahtumalta.

On tärkeää olla omatoiminen, ja hakea tietoa aktiivisesti. Kätilökin nauttii synnyttäjästä, joka on hyvin valmistautunut, luottaa itseensä ja pystyy työskentelemään yhdessä kivun kanssa. Asioiden hahmottaminen vie kuitenkin oman aikansa, joten valmistautuminen on hyvä aloittaa ajoissa, ainakin raskauden puolessa välissä.

2. Hae tietoa siitä, miten keho on suunniteltu toimimaan normaalissa fysiologisessa synnytyksessä

Synnytys on luonnollinen tapahtuma ja naiskeho on suunniteltu selviytymään siitä. Voimakas hormonitoiminta ohjaa synnytyksen kulkua ja auttaa synnyttäjää jaksamaan. Naisilla on oma sisäinen kivunlievitysjärjestelmänsä. Kun kehoa rasitetaan yli sen sietokyvyn, keho alkaa tuottaa urheilijoillekin tuttua endorfiinia, luonnon omaa opiaattia, jolla on samantapainen vaikutus kuin petidiinillä, morfiinilla tai heroiinilla.

Hormonitoiminta saa äidin vaipumaan unenomaiseen tilaan, eli synnytysregressioon. Hormonitoiminta ohjaa äitiä käyttäytymään vaistonvaraisesti ja hakeutumaan asentoihin, jotka ovat edullisia synnytyksen edistymisen kannalta. Jos synnytykseen puututaan lääkkeillä tai häiritsemällä äidin synnytysrauhaa, keho ei enää pysty suojelemaan synnyttäjää kivulta, kohdun supistukset heikentyvät ja synnytys hidastuu.

Hormonitoiminnalla on myös tärkeä psykologinen tehtävä ja sekä äiti, että vauva hyötyvät sen vaikutuksista. Tämä ainutlaatuinen hormoni-cocktail saa aikaan sen, että äidin vaistot heräävät ja äiti kiintyy vauvaansa. Fysiologisen synnytyksen jälkeen myös imetysongelmat ovat harvinaisempia.

3. Selvitä miten eri toimenpiteet vaikuttavat synnytyksen kulkuun ja pohdi eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia

Synnytys on turvallisin silloin, kun sen luonnolliseen kulkuun ei puututa tarpeettomilla toimenpiteillä. Lääkkeiden ja toimenpiteiden käyttö on kuitenkin yleistynyt synnytysten hoidossa ja sairaaloissa käytettävien toimenpiteiden määrä ei aina ole perusteltua. Esimerkiksi synnytyksiä käynnistetään, kalvoja puhkaistaan sekä supistuksia vauhditetaan keinotekoisella oksitosiinitipalla liian usein. Tästä voi olla seurauksena entistä kivuliaammat supistukset, joka johtaa usein lääkkeellisen puudutuksen tarpeeseen.

Yksi toimepide johtaa helposti toiseen ja saattaa syntyä toimenpiteiden kavalkaadi. Lääketieteellisesti hoidettu synnytys päätyy myös useammin imukuppiavustukseen tai keisarileikkaukseen.

Suomessa vain murto-osa ensisynnyttäjistä selviää synnytyksestä ilman lääkkeitä ja toimepiteitä, eli kokee normaalin fysiologisen synnytyksen. On toki tilanteita, joissa nämä toimenpiteet ovat tarpeen, mutta näin laajalti käytettynä niiden tarve ei ole perusteltua. WHO:n asiantuntijoiden mukaan vähintään 80% äideistä kykenee synnyttämään ilman lääketieteellistä synnytykseen puuttumista. Esimerkiksi Englannissa noin puolet äideistä synnyttää ilman lääkkeitä ja toimenpiteitä. (2005).

Useimmat äidit eivät ole tietoisia siitä, kuinka paljon erilaisia vaihtoehtoja synnytykseen liittyy. Omat toiveet selkiytyvät tiedon karttuessa. Pohdi eri vaihtoehtoja huolellisesti ja ota selvää niiden hyödyistä ja mahdollisista haittavaikutuksista.

Tarpeellisten taustatietojen puuttuessa synnyttäjä saattaa joutua sivullisen rooliin, lääkäreiden ja kätilöiden tehdessä päätöksiä hänen puolestaan. Mutta huolellisesti valmistautuneena voit olla aktiivisesti mukana tekemässä harkittuja päätöksiä ja säilyttää vastuun omasta synnytyksestä itselläsi.

4. Hanki tukihenkilö ja keskustele toiveistasi hänen kanssaan

Tukihenkilön läsnäolo synnytyksessä lisää äidin turvallisuudentunnetta ja vähentää lääkkeellisen kivunlievityksen tarvetta. Tukihenkilö pystyy helpottamaan synnyttäjän oloa monilla arkisilla ja yksinkertaisilla asioilla. Synnytykseen voi ottaa tueksi myös doulan, joka on synnyttäjän tukemiseen erikoistunut henkilö tai vaikkapa sisaren, äidin tai läheisen naispuolisen ystävän. Silloin myös hänen tulisi olla hyvin valmistautunut.

Huolellisen valmistautumisen aikana tukihenkilö oppii tulkitsemaan synnyttäjän käytöstä synnytyksen eri vaiheissa. Näin hän pysyy rauhallisena ja luottavaisena synnytyksen aikana ja pystyy parhaiten kannustamaan synnyttäjää. On tärkeää, että myös tukihenkilö oppii synnytyskivun roolin ja kokee sen positiivisena asiana, jonka kanssa voi työskennellä. On raskasta katsoa vierestä, kun läheistä ihmistä sattuu, mutta synnytyskivun luonteen ymmärtäminen auttaa tukihenkilöä antamaan täyden tukensa synnyttäjälle.

Synnytyksen aikana äiti saattaa olla ihan omissa maailmoissaan keskittyneenä supistuksiin, eikä välttämättä kykene tuomaan esiin omia toiveitaan. Hyvin valmistautunut tukihenkilö voi huolehtia, että äidin toiveet tulevat huomioiduksi mahdollisimman hyvin.

5. Osallistu synnytysvalmennukseen

Neuvoloiden resurssit ovat tiukalla, eikä niillä aina ole mahdollisuutta tarjota kovin perusteellista synnytysvalmennusta. Valmennuksen taso vaihtelee eri neuvoloiden välillä ja saattaa ajoittua myös liian lähelle synnytystä. Sairaalan tutustumiskäynnillä käydään usein läpi yleisimpiä toimenpiteitä ja tästä saattaa jopa muodostua kuva, että toimenpiteet ovat normaali osa synnytystä.

Kunnallisen synnytysvalmennuksen lisäksi on suositeltavaa osallistua myös yksityiseen valmennukseen, jos paikkakunnallasi on sellaista tarjolla.

6. Kasvata luottamusta oman kehosi kykyyn selviytyä synnytyksestä

Urheilijat ymmärtävät, että rankkaan fyysiseen suoritukseen tarvitaan myös henkistä valmentautumista. Tämä on tärkeää myös synnytyksessä. Jos parisuhteessa on huolia, tuleva äitiys jännittää tai äidillä on aiempiin synnytyksiin tai seksuaalisuuteen liittyviä negatiivisia kokemuksia, nämä saattavat näkyä komplikaatioina synnytyksessä. Kaikki mieltä painavat asiat olisi hyvä selvittää ennen h-hetkeä.

Lue inspiroivia kirjoja ja positiivisia synnytyskertomuksia tai katsele rohkaisevia synnytysvideoita. Kun tietoisuus kehon normaalista toiminnasta lisääntyy, kasvaa luottamuksesi lähestyvää synnytystä kohtaan ja usein mahdolliset pelotkin väistyvät. Uskalla tavoitella hyvää onnistunutta synnytyskokemusta.