SYNNYTYKSEEN VALMISTAUTUMINEN

Synnytykseen valmistautuminen

Naisilla on luontainen kyky synnyttää. Kuuntelemalla oman kehon viestejä ja seuraamalla luontaisia vaistoja nainen osaa synnyttää ilman valmistautumistakin. Mutta kulttuuri ja ympäristö, jossa naiset tänä päivänä synnyttävät ei valitettavasti tue vaistonvaraista käyttäytymistä.

Viimeisten vuosikymmenten aikana synnytys on kehittynyt teknisemmäksi ja medikalisoitunut entisestään. Useat synnyttäjät luottavat tekniikkaan, lääketieteeseen ja sairaalaan niin vahvasti, että eivät tule ajatelleeksi kuinka paljon he voisivat itse vaikuttaa omaan synnytyskokemukseensa.

Perehtymällä normaaliin fysiologiseen synnytykseen ja löytämällä oman kehonsa valtavat voimavarat synnytykseen valmistautuva nainen voi itse edes auttaa sitä, että synnytyskokemus olisi positiivinen, ainutlaatuinen ja naisen itsetuntoa vahvasti kohottava elämys. Näin myös vauva saa onnellisen, turvallisen ja parhaan mahdollisen alun elämälleen.

1. Aloita valmistautuminen ajoissa

Synnytykseen valmistautuva nainen tarvitsee paljon taustatietoa oman kehon toiminnasta synnytyksessä, sekä mahdollisista synnytyksessä käytettävistä toimenpiteistä. Oikeanlainen rohkaiseva tieto lisää luottamusta synnytykseen eikä se enää tunnu niin pelottavalta ja vieraalta tapahtumalta.

On tärkeää olla omatoiminen, ja hakea tietoa aktiivisesti. Kätilökin nauttii synnyttäjästä, joka on hyvin valmistautunut, luottaa itseensä ja pystyy työskentelemään yhdessä kivun kanssa. Asioiden hahmottaminen vie kuitenkin oman aikansa, joten valmistautuminen on hyvä aloittaa ajoissa, ainakin raskauden puolessa välissä.

2. Hae tietoa siitä, miten keho on suunniteltu toimimaan normaalissa fysiologisessa synnytyksessä

Synnytys on luonnollinen tapahtuma ja naiskeho on suunniteltu selviytymään siitä. Voimakas hormonitoiminta ohjaa synnytyksen kulkua ja auttaa synnyttäjää jaksamaan. Naisilla on oma sisäinen kivunlievitysjärjestelmänsä. Kun kehoa rasitetaan yli sen sietokyvyn, keho alkaa tuottaa urheilijoillekin tuttua endorfiinia, luonnon omaa opiaattia, jolla on samantapainen vaikutus kuin petidiinillä, morfiinilla tai heroiinilla.

Hormonitoiminta saa äidin vaipumaan unenomaiseen tilaan, eli synnytysregressioon. Hormonitoiminta ohjaa äitiä käyttäytymään vaistonvaraisesti ja hakeutumaan asentoihin, jotka ovat edullisia synnytyksen edistymisen kannalta. Jos synnytykseen puututaan lääkkeillä tai häiritsemällä äidin synnytysrauhaa, keho ei enää pysty suojelemaan synnyttäjää kivulta, kohdun supistukset heikentyvät ja synnytys hidastuu.

Hormonitoiminnalla on myös tärkeä psykologinen tehtävä ja sekä äiti, että vauva hyötyvät sen vaikutuksista. Tämä ainutlaatuinen hormoni-cocktail saa aikaan sen, että äidin vaistot heräävät ja äiti kiintyy vauvaansa. Fysiologisen synnytyksen jälkeen myös imetysongelmat ovat harvinaisempia.

3. Selvitä miten eri toimenpiteet vaikuttavat synnytyksen kulkuun ja pohdi eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia

Synnytys on turvallisin silloin, kun sen luonnolliseen kulkuun ei puututa tarpeettomilla toimenpiteillä. Lääkkeiden ja toimenpiteiden käyttö on kuitenkin yleistynyt synnytysten hoidossa ja sairaaloissa käytettävien toimenpiteiden määrä ei aina ole perusteltua. Esimerkiksi synnytyksiä käynnistetään, kalvoja puhkaistaan sekä supistuksia vauhditetaan keinotekoisella oksitosiinitipalla liian usein. Tästä voi olla seurauksena entistä kivuliaammat supistukset, joka johtaa usein lääkkeellisen puudutuksen tarpeeseen.

Yksi toimepide johtaa helposti toiseen ja saattaa syntyä toimenpiteiden kavalkaadi. Lääketieteellisesti hoidettu synnytys päätyy myös useammin imukuppiavustukseen tai keisarileikkaukseen.

Suomessa vain murto-osa ensisynnyttäjistä selviää synnytyksestä ilman lääkkeitä ja toimepiteitä, eli kokee normaalin fysiologisen synnytyksen. On toki tilanteita, joissa nämä toimenpiteet ovat tarpeen, mutta näin laajalti käytettynä niiden tarve ei ole perusteltua. WHO:n asiantuntijoiden mukaan vähintään 80% äideistä kykenee synnyttämään ilman lääketieteellistä synnytykseen puuttumista. Esimerkiksi Englannissa noin puolet äideistä synnyttää ilman lääkkeitä ja toimenpiteitä. (2005).

Useimmat äidit eivät ole tietoisia siitä, kuinka paljon erilaisia vaihtoehtoja synnytykseen liittyy. Omat toiveet selkiytyvät tiedon karttuessa. Pohdi eri vaihtoehtoja huolellisesti ja ota selvää niiden hyödyistä ja mahdollisista haittavaikutuksista.

Tarpeellisten taustatietojen puuttuessa synnyttäjä saattaa joutua sivullisen rooliin, lääkäreiden ja kätilöiden tehdessä päätöksiä hänen puolestaan. Mutta huolellisesti valmistautuneena voit olla aktiivisesti mukana tekemässä harkittuja päätöksiä ja säilyttää vastuun omasta synnytyksestä itselläsi.

4. Hanki tukihenkilö ja keskustele toiveistasi hänen kanssaan

Tukihenkilön läsnäolo synnytyksessä lisää äidin turvallisuudentunnetta ja vähentää lääkkeellisen kivunlievityksen tarvetta. Tukihenkilö pystyy helpottamaan synnyttäjän oloa monilla arkisilla ja yksinkertaisilla asioilla. Synnytykseen voi ottaa tueksi myös doulan, joka on synnyttäjän tukemiseen erikoistunut henkilö tai vaikkapa sisaren, äidin tai läheisen naispuolisen ystävän. Silloin myös hänen tulisi olla hyvin valmistautunut.

Huolellisen valmistautumisen aikana tukihenkilö oppii tulkitsemaan synnyttäjän käytöstä synnytyksen eri vaiheissa. Näin hän pysyy rauhallisena ja luottavaisena synnytyksen aikana ja pystyy parhaiten kannustamaan synnyttäjää. On tärkeää, että myös tukihenkilö oppii synnytyskivun roolin ja kokee sen positiivisena asiana, jonka kanssa voi työskennellä. On raskasta katsoa vierestä, kun läheistä ihmistä sattuu, mutta synnytyskivun luonteen ymmärtäminen auttaa tukihenkilöä antamaan täyden tukensa synnyttäjälle.

Synnytyksen aikana äiti saattaa olla ihan omissa maailmoissaan keskittyneenä supistuksiin, eikä välttämättä kykene tuomaan esiin omia toiveitaan. Hyvin valmistautunut tukihenkilö voi huolehtia, että äidin toiveet tulevat huomioiduksi mahdollisimman hyvin.

5. Osallistu synnytysvalmennukseen

Neuvoloiden resurssit ovat tiukalla, eikä niillä aina ole mahdollisuutta tarjota kovin perusteellista synnytysvalmennusta. Valmennuksen taso vaihtelee eri neuvoloiden välillä ja saattaa ajoittua myös liian lähelle synnytystä. Sairaalan tutustumiskäynnillä käydään usein läpi yleisimpiä toimenpiteitä ja tästä saattaa jopa muodostua kuva, että toimenpiteet ovat normaali osa synnytystä.

Kunnallisen synnytysvalmennuksen lisäksi on suositeltavaa osallistua myös yksityiseen valmennukseen, jos paikkakunnallasi on sellaista tarjolla.

6. Kasvata luottamusta oman kehosi kykyyn selviytyä synnytyksestä

Urheilijat ymmärtävät, että rankkaan fyysiseen suoritukseen tarvitaan myös henkistä valmentautumista. Tämä on tärkeää myös synnytyksessä. Jos parisuhteessa on huolia, tuleva äitiys jännittää tai äidillä on aiempiin synnytyksiin tai seksuaalisuuteen liittyviä negatiivisia kokemuksia, nämä saattavat näkyä komplikaatioina synnytyksessä. Kaikki mieltä painavat asiat olisi hyvä selvittää ennen h-hetkeä.

Lue inspiroivia kirjoja ja positiivisia synnytyskertomuksia tai katsele rohkaisevia synnytysvideoita. Kun tietoisuus kehon normaalista toiminnasta lisääntyy, kasvaa luottamuksesi lähestyvää synnytystä kohtaan ja usein mahdolliset pelotkin väistyvät. Uskalla tavoitella hyvää onnistunutta synnytyskokemusta.

7. Hiljenny ja harjoittele rentoutusta

Synnytyksessä on tärkeää, että äiti pystyy rentoutumaan hyvin. Rentoutuminen edesauttaa normaalin hormonitoiminnan vaikutuksia ja vähentää kiputuntemusta. Äidin rentoutumisesta hyötyy myös vauva, sillä rentoutuneena synnyttäjä hengittää syvemmin ja samalla vauvan hapensaanti optimoituu.

Äitiysjooga ja meditointi ovat hyviä tapoja valmistautua synnytykseen. Voit myös tehdä kotona erilaisia rentoutusharjoituksia tai kuunnella rentouttavaa musiikkia. Muistathan arjen pyörteissä välillä pysähtyä kuuntelemaan kehoasi, hengittää syvään ja rauhoittua ja rentoutua muun kiireen lomassa.

8. Tee synnytystoivelista

Synnyttäjä ei voi Suomessa itse valita synnytystä hoitavaa kätilöä, joten tärkeän hetken tultua häntä odottaa sairaalassa täysin vieras henkilö. Eri kätilöiden toimintatavat kuitenkin poikkeavat toisistaan ja saamasi hoito riippuu myös siitä kuka kätilöistä kohdallesi sattuu synnytyspäivänä. Toiset kätilöt ovat tottuneet hoitamaan synnytyksiä lääkkeiden ja toimenpiteiden avulla. Toisilla taas on enemmän kokemusta normaalin fysiologisen synnytyksen tukemisesta ja he erityisen mielellään tukevat ja kannustavat äitiä luonnollisessa synnytyksessä.

Tällaisessa tilanteessa synnytystoivelista on mainio apuväline. Tehdessäsi omaa toivelistaasi voit miettiä mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä ja oletko osannut ajatella kaikkia päätöksiä, joita synnytystilanteessa saattaa tulla eteen. On hyvä, jos teette synnytystoivelistaa yhdessä tukihenkilösi kanssa, sillä hänen on tärkeää olla selvillä sinun toiveistasi ja valinnoistasi.

Lopullinen toivelista on hyvä viimeistellä raskausviikoilla 37-38. Saapuessasi sairaalaan, anna kopio toivelistastasi hoitavalle kätilölle. Lukemalla sinun henkilökohtaiset toiveesi hän ymmärtää paremmin mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä onnistuneen synnytyskokemuksen saavuttamiseksi. Itse saat sillä aikaa keskittyä rentoutumiseen ja synnyttämiseen.

9. Valitse synnytyspaikka harkitusti

Synnytyspaikkaa valitessasi on hyvä miettiä haluatko mieluummin isoon ja usein kiireiseen sairaalaan, vai pieneen ja rauhallisempaan sairaalaan. Selvitä onko sairaalassa altaita ja saako siellä synnyttää veteen. Voiko sairaalaan ehkä viedä oman altaan.

Hoitokäytännöissä on eroja myös eri sairaaloiden välillä. Synnytystä hoitavan kätilön toimintatavoilla on suuri merkitys siinä, millaiseksi synnytyskokemuksesi muodostuu. Pääkaupunkiseudulla asuvat äidit voivat valita synnytyssairaalakseen minkä tahansa HUS:in alueen sairaaloista (Kätilöopisto, Haikaranpesä, Naistenklinikka, Jorvi, Hyvinkää, Lohja ja Porvoo). Voit valita myös synnytyssairaalan oman kuntasi tai alueesi ulkopuolelta, jos saat kunnaltasi maksusitoumuksen.

Vertaile eri sairaaloiden toimenpidetilastoja, sillä niistä voi tulkita kyseisen sairaalan hoitokäytäntöjä. Esimerkiksi välilihan leikkausprosentti vaihtelee ensisynnyttäjillä 14%-71% välillä riippuen sairaalasta. Jos mahdollista, käy paikanpäällä tutustumassa vaikkapa useampaan synnytysosastoon ja keskustele kätilöiden kanssa toiveistasi. Valitse lopuksi se paikka, joka tuntuu sinulle sopivimmalta. Synnytyspaikkaa voi myös vaihtaa, jos alkuperäinen valinta ei tunnukaan sopivalta.

Suomesta puuttuvat toistaiseksi vaihtoehtoiset synnytyspaikat, kuten kodinomaiset Birth Centerit, joissa hoitofilosofia tukee normaalia fysiologista synnytystä ja henkilökunta on erikoistunut tukemaan äitejä lääkkeettömissä synnytyksissä. Vammalan synnytysosasto ja Kätilöopiston Haikaranpesä ovat kuitenkin tunnettuja luonnonmukaisemmasta asenteestaan synnytysten hoidossa. Jos synnytät jossain muussa maassa, kuin Suomessa, alueeltasi saattaa löytyä kätilöjohtoinen birth center, jonka palveluihin kannattaa varmasti tutustua.

10. Säilytä avoin mieli

Synnytys ei aina suju odotusten ja toiveiden mukaisesti ja joskus eteen tulee tilanteita, jolloin toivomiasi asioita ei välttämättä voida ottaa huomioon tai joudut miettimään niitä uudelleen. Säilytä siis mielesi avoinna myös muille vaihtoehdoille, niin saatat välttyä pettymyksen tunteilta, jos asiat eivät menekään toivomallasi tavalla. Huolellisesta valmistautumisesta on hyötyä myös silloin, jos synnytyskokemuksesi ei jostain syystä ole onnistunut. Tapahtumien kulkua on helpompi käsitellä, ja ymmärtää, jos sinulla on riittävästi tietoa synnytyksestä.