SYNNYTYS

post thumb
Vauvat
kirjoittanut Kati/ 17 Sep 2021

SYNNYTYS

Naisilla on luontainen kyky synnyttää. Kuuntelemalla oman kehonsa viestejä ja seuraamalla luontaisia vaistojaan, nainen osaa synnyttää ilman valmistautumistakin. Mutta kulttuuri ja ympäristö, jossa naiset tänä päivänä synnyttävät ei valitettavasti tue vaistonvaraista käyttäytymistä. Viimeisten vuosikymmenten aikana synnytys on kehittynyt teknisemmäksi ja medikalisoitunut entisestään.

Useat synnyttäjät luottavat tekniikkaan, lääketieteeseen ja sairaalaan niin vahvasti, että eivät tule ajatelleeksi kuinka paljon he voisivat itse vaikuttaa omaan synnytyskokemukseensa. Perehtymällä normaaliin fysiologiseen synnytykseen ja löytämällä oman kehonsa valtavat voimavarat synnytykseen valmistautuva nainen voi itse edes auttaa sitä, että synnytyskokemus olisi positiivinen, ainutlaatuinen ja naisen itsetuntoa vahvasti kohottava elämys. Näin myös vauva saa onnellisen, turvallisen ja parhaan mahdollisen alun elämälleen.

Synnytykseen valmistautuva nainen tarvitsee paljon taustatietoa oman kehon toiminnasta synnytyksessä, sekä mahdollisista synnytyksessä käytettävistä toimenpiteistä. Oikeanlainen rohkaiseva tieto lisää luottamusta synnytykseen eikä se enää tunnu niin pelottavalta ja vieraalta tapahtumalta. On tärkeää olla omatoiminen, ja hakea tietoa aktiivisesti. Kätilökin nauttii synnyttäjästä, joka on hyvin valmistautunut, luottaa itseensä ja pystyy työskentelemään yhdessä kivun kanssa.

Asioiden hahmottaminen vie kuitenkin oman aikansa, joten valmistautuminen on hyvä aloittaa ajoissa, ainakin raskauden puolessa välissä. Huolellisesta valmistautumisesta on hyötyä myös silloin, jos synnytyskokemuksesi ei jostain syystä ole onnistunut. Tapahtumien kulkua on helpompi käsitellä, ja ymmärtää, jos sinulla on riittävästi tietoa synnytyksestä.

Naiskeho on suunniteltu synnyttämään

Synnytys on luonnollinen tapahtuma ja naiskeho on suunniteltu selviytymään siitä. Voimakas hormonitoiminta ohjaa synnytyksen kulkua ja auttaa synnyttäjää jaksamaan. Naisilla on oma sisäinen kivunlievitysjärjestelmänsä. Kun kehoa rasitetaan yli sen sietokyvyn, keho alkaa tuottaa urheilijoillekin tuttua endorfiinia, luonnon omaa opiaattia, jolla on samantapainen vaikutus kuin petidiinillä, morfiinilla tai heroiinilla.

Hormonitoiminta saa äidin vaipumaan unenomaiseen tilaan, eli synnytysregressioon. Hormonitoiminta ohjaa äitiä käyttäytymään vaistonvaraisesti ja hakeutumaan asentoihin, jotka ovat edullisia synnytyksen edistymisen kannalta. Jos synnytykseen puututaan lääkkeillä tai häiritsemällä äidin synnytysrauhaa, keho ei enää pysty suojelemaan synnyttäjää kivulta, kohdun supistukset heikentyvät ja synnytys hidastuu. Hormonitoiminnalla on myös tärkeä psykologinen tehtävä ja sekä äiti, että vauva hyötyvät sen vaikutuksista. Tämä ainutlaatuinen hormoni-cocktail saa aikaan sen, että äidin vaistot heräävät ja äiti rakastuu vauvaansa.

Synnytys on turvallisin silloin, kun sen luonnolliseen kulkuun ei puututa tarpeettomilla toimenpiteillä. Lääkkeiden ja toimenpiteiden käyttö on kuitenkin yleistynyt synnytysten hoidossa ja sairaaloissa käytettävien toimenpiteiden määrä ei aina ole perusteltua. Synnytyksiä käynnistetään, kalvoja puhkaistaan sekä supistuksia vauhditetaan keinotekoisella oksitosiinitipalla liian usein. Tästä voi olla seurauksena entistä kivuliaammat supistukset, joka johtaa usein lääkkeellisen puudutuksen tarpeeseen. Yksi toimepide johtaa helposti toiseen ja saattaa syntyä toimenpiteiden kavalkaadi. Lääketieteellisesti hoidettu synnytys päätyy myös useammin imukuppiavustukseen tai keisarileikkaukseen.

Suomessa vain murto-osa ensisynnyttäjistä selviää synnytyksestä ilman lääkkeitä ja toimenpiteitä, eli kokee normaalin fysiologisen synnytyksen. On toki tilanteita, joissa nämä toimenpiteet ovat tarpeen, mutta näin laajalti käytettynä niiden tarve ei ole perusteltua. WHO:n asiantuntijoiden mukaan vähintään 80% äideistä kykenee synnyttämään ilman lääketieteellistä synnytykseen puuttumista.

Tukihenkilön läsnäolo synnytyksessä lisää äidin turvallisuudentunnetta ja vähentää lääkkeellisen kivunlievityksen tarvetta. Tukihenkilö pystyy helpottamaan synnyttäjän oloa monilla arkisilla ja yksinkertaisilla asioilla. Synnytykseen voi ottaa tueksi myös doulan, joka on synnyttäjän tukemiseen erikoistunut henkilö tai vaikkapa sisaren, äidin tai läheisen naispuolisen ystävän.

Huolellisen valmistautumisen aikana tukihenkilö oppii tulkitsemaan synnyttäjän käytöstä synnytyksen eri vaiheissa. Näin hän pysyy rauhallisena ja luottavaisena synnytyksen aikana ja pystyy parhaiten kannustamaan synnyttäjää.

Urheilijat ymmärtävät, että rankkaan fyysiseen suoritukseen tarvitaan myös henkistä valmentautumista. Tämä on tärkeää myös synnytyksessä. Jos parisuhteessa on huolia, tuleva äitiys jännittää tai äidillä on aiempiin synnytyksiin tai seksuaalisuuteen liittyviä negatiivisia kokemuksia, nämä saattavat näkyä komplikaatioina synnytyksessä. Kaikki mieltä painavat asiat olisi hyvä selvittää ennen h-hetkeä.

Lue inspiroivia kirjoja ja positiivisia synnytyskertomuksia tai katsele rohkaisevia synnytysvideoita. Kun tietoisuus kehon normaalista toiminnasta lisääntyy, kasvaa luottamuksesi lähestyvää synnytystä kohtaan ja usein mahdolliset pelotkin väistyvät. Uskalla tavoitella hyvää ja onnistunutta synnytyskokemusta.

Synnytyksessä on tärkeää, että äiti pystyy rentoutumaan hyvin. Rentoutuminen edesauttaa normaalin hormonitoiminnan vaikutuksia ja vähentää kiputuntemusta. Äidin rentoutumisesta hyötyy myös vauva, sillä rentoutuneena synnyttäjä hengittää syvemmin ja samalla vauvan hapensaanti optimoituu.

Tee synnytystoivelista

Synnyttäjä ei voi Suomessa itse valita synnytystä hoitavaa kätilöä, joten tärkeän hetken tultua häntä odottaa sairaalassa täysin vieras henkilö. Eri kätilöiden toimintatavat kuitenkin poikkeavat toisistaan ja saamasi hoito riippuu siitä kuka kätilöistä kohdallesi sattuu synnytyspäivänä. Toiset kätilöt ovat tottuneet hoitamaan synnytyksiä lääkkeiden ja toimenpiteiden avulla. Toisilla taas on enemmän kokemusta normaalin fysiologisen synnytyksen tukemisesta ja he erityisen mielellään tukevat ja kannustavat äitiä luonnollisessa synnytyksessä.

Tällaisessa tilanteessa synnytystoivelista on mainio apuväline. Tehdessäsi omaa toivelistaasi voit miettiä mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä ja oletko osannut ajatella kaikkia päätöksiä, joita synnytystilanteessa saattaa tulla eteen.

Valitse synnytyspaikka huolella

Synnytyspaikan valintaan kannattaa kiinnittää huomiota, sillä hoitokäytännöissä on eroja eri sairaaloiden välillä. Synnytystä hoitavan kätilön toimintatavoilla on suuri merkitys siinä, millaiseksi synnytyskokemuksesi muodostuu. Pääkaupunkiseudulla asuvat äidit voivat valita synnytyssairaalakseen minkä tahansa HUS:in alueen sairaaloista (Kätilöopisto, Haikaranpesä, Naistenklinikka, Jorvi, Hyvinkää, Lohja ja Porvoo). Voit valita myös synnytyssairaalan oman kuntasi tai alueesi ulkopuolelta, jos saat kunnaltasi maksusitoumuksen. Vertaile eri sairaaloiden toimenpidetilastoja, sillä niistä voi tulkita kyseisen sairaalan hoitokäytäntöjä.