TILAA ASIAKASKIRJE

Saat säännöllisesti tietoa tärkeistä äitiysaiheista, uutuustuotteista, tarjouksista, sekä Bebesinfo-tilaisuuksista.

Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja tilaa

Lisätietoja >>

HAKU

Etsi artikkeleita hakusanoilla.

Epiduraali

Epiduraali on voimakas lääke ja se lievittääkin tehokkaasti kipua. Noin 70% ensisynnyttäjistä valitsee epiduraalipuudutuksen. Harvalla on kuitenkaan todellista tietoa epiduraalin haittavaikutuksista. Koska kyseessä on hyvin voimakas lääkeaine, johon liittyy paljon riskejä, epiduraalin ”kylkiäisinä” tulee aina myös muita lääkkeitä ja toimenpiteitä.

Mitä kaikkea epiduraalin kanssa tarvitaan

Epiduraalin yleisin sivuvaikutus on synnyttäjän verenpaineen lasku, joten mahdollisia ongelmia pyritään välttämään sillä, että synnyttäjälle laitetaan suolaliuostippa. Kun epiduraalin myötä kiputuntemus on poissa, keho ei enää saa signaalia siitä, että sen pitäisi tuottaa oksitosiinia ja pitää synnytys käynnissä, jolloin supistukset heikentyvät. Tässä vaiheessa viimeistään yleensä lisätään myös oksitosiinitippa, jotta supistukset jatkuisivat voimakkaina. Koska Epiduraali vie tunnon tehokkaasti, synnyttäjä ei enää tunne supistuksia samalla tavalla ja niitä täytyy seurata KTG-anturin avulla.

Epiduraali on erittäin voimakas lääke ja silloin onkin turvallista, että vauvan sydänääniä tarkkaillaan jatkuvalla KTG-käyrällä. Äidin vatsan päälle kiinnitetään kaksi joustavaa vyötä, joissa on kiinni sydänääniä rekisteröivä mittari. Koska epiduraali vaikuttaa myös vauvan tilaan, on tässä vaiheessa tärkeää seurata vauvan vointia tarkemmin ja sen vuoksi vauvan päähän ruuvataan pieni anturi, joka rekisteröi tarkasti vauvan sydänäänet.

Myös verenpainetta on syytä tarkkailla, joten synnyttäjän toiseen käsivarteen kiinnitetään joksikin aikaa verenpainemittari. Virtsarakon katetrointi saattaa myös olla tarpeen, sillä puudutuksesta johtuen synnyttäjä ei välttämättä tunne virtsaamisen tarvetta. Koska piuhoja ja mittareita tarvitaan paljon, on synnyttäjän vaikeampi päästä liikkumaan vapaasti. Tämä tulee monelle synnyttäjälle yllätyksenä. Epiduraali on myös saattanut viedä tunnon jaloista, jolloin käveleminen on vaikeaa tai täysin mahdotonta. Usein synnyttäjä jääkin puudutuksen saatuaan sängylle makaamaan ja pystyy usein jopa nukkumaan. Tästä saattaa kuitenkin olla seurauksena se, että vauva ei laskeudu tai käänny oikeaan asentoon ja synnytys saattaa päätyä imukuppi ulosauttoon.

Puudutus saattaa myös aiheuttaa sen, ettei synnyttäjä tunne enää kunnolla ponnistussupistuksia ja hän tarvitsee kätilöiden ohjausta ponnistukseen. Tämä saattaa myös pitkittää synnytystä. Epiduraalista huolimatta synnyttäjän olisi kuitenkin hyvä yrittää liikkua pystyasennoissa, sillä ne auttavat vauvaa laskeutumaan ja kääntymään oikeaan asentoon. Voitkin pyytää pienemmän annoksen epiduraalia ja kertoa hoitavalle kätilölle, että haluaisit epiduraalista huolimatta yrittää liikkua pystyasennoissa.

Epiduraalin turvallisuus

Epiduraali muuttaa fyysisen synnytysprosessin luonnetta ja äidin ja vauvan turvallisuuden varmistamiseksi tarvitaankin lisätoimepiteitä, joihin liittyy useita riskejä. Tutkimukset osoittavat kiistatta, että epiduraali lisää imukuppisynnytyksen tarvetta ja pitkittää synnytystä, erityisesti ensisynnyttäjillä.

Epiduraali myös nostaa äidin ruumiinlämpöä, ja lisää kuumeen mahdollisuutta synnytyksen aikana. Tämä saattaa johtaa äidin ja vauvan eroon heti synnytyksen jälkeen. Epiduraali saattaa myös lisätä keisarileikkauksen riskiä.

Epiduraalin vaikutus vauvaan

Kaikki lääkkeet läpäisevät istukan ja niillä on joku vaikutus vauvaan, riippuen siitä kuinka paljon lääkettä käytetään ja kuinka kauan se ehtii olla äidin elimistössä ennen vauvan syntymää. Puudutukset vaikuttavat myös vauvan tyytyväisyyteen ensipäivinä sekä aiheuttavat imetysongelmia mm. oikean imemisotteen kanssa.

Harkitse tarkkaan

Punnitse epiduraalin hyödyt ja mahdolliset haitat huolellisesti, ennen kuin päätät sen käytöstä. Jos synnytys päätyy keisarileikkaukseen, epiduraali on yleensä paras puudutuskeino, jolloin äiti voi olla tajuissaan leikkauksen ajan.

Jos synnyttäjän verenpaine kohoaa, epiduraali saattaa laskea sitä. Joskus taas synnytys venyy äärimmäisen pitkäksi ja synnyttäjä on erityisen uupunut. Tällaisessa tilanteessa epiduraali saattaa antaa äidille mahdollisuuden levätä ja jopa estää synnytyksen päätymisen keisarileikkaukseen.

Synnytyksen tuskaa voi lievittää monilla muilla ei lääkkeellisillä menetelmillä ja nämä keinot pitäisi aina ensin kokeilla, ennen kuin käytetään lääkkeitä. Naiskehossa on myös uskomaton sisäänrakennettu kivunlievitysjärjestelmä, joka auttaa selviytymään synnytyksestä.

Jos sinulla on mahdollisuus liikkua vapaasti synnytyksen aikana ja saat jatkuvaa henkistä ja fyysistä tukea, tarpeesi epiduraalipuudutukseen on vähäisempi, tai tarvitset sitä myöhemmin synnytyksen aikana. Epiduraalin riskejä voidaan minimoida antamalla vähemmän lääkeainetta, myöhemmässä vaiheessa synnytystä ja antamalla puudutuksen kulua pois ennen ponnistusvaihetta.

Miten epiduraali laitetaan

Puudutusainetta pistetään epiduraalitilaan, selkäytimen ympärille, mikä vie tunnon kehosta epiduraalin laittokohdasta alaspäin ja samalla helpottaa supistuskipua. Puudutusta suositaan yleensä keisarileikkausten yhteydessä, jolloin lääke ruiskutetaan vähän ylemmäs. Silloin se puuduttaa hieman suuremman alan kehosta.

Pieni määrä paikallispuudutetta, yleensä Bupivacanea tai Xylocainea ruiskutetaan alueelle, selkäytimen ympärillä selkärangan kolmannen ja neljännen nikaman väliin. Myös opiaattisia puudutteita, kuten fentanylia, sufentanylia ym. voidaan käyttää joko yksinään tai yhdistelminä. Tämä voidaan tehdä kerran ja sen jälkeen lisätä lääkettä säännöllisin väliajoin.

Jos täysi annos anestesiaa käytetään, silloin tunto poistuu kokonaan alakehosta ja äiti ei voi liikuttaa jalkojaan. Tällöin hermot, jotka palvelevat jalkojen lihaksia ovat täysin puudutettuina.

Ns. kävely- epiduraalissa annos on noin puolet tai neljäsosa täydestä annoksesta, ja tämä puuduttaa tunnon ja lievittää supistusten aiheuttamaa kipua, mutta ei vaikuta jalkojen hermoratoihin.

Äiti pystyy liikuttamaan jalkojaan ja istumaan, mutta alakehossa ei ole tuntoa. Joskus kävely- epiduraali sekoitetaan pieneen määrään Fentanyliä (vastaava opiaatti), jolloin käytetään vähemmän kutakin lääkettä, samalla antaen tehokkaan kivunlievityksen. Tällöin on raportoitu enemmän liikkumiskykyä ja vähemmän sivuvaikutuksia.

Lääke alkaa vaikuttaa 5-15 minuuttia ruiskeen jälkeen. Vaikutuksen kesto on noin 3 tuntia, jos käytetään täysi annos puudutetta, samassa suhteessa vähemmän, jos käytetään vähemmän puudutetta.

Luotettavia tutkimuksia epiduraalin mahdollisista pitkäaikaisista haittavaikutuksista joko äidille tai vauvalle ei oikeastaan ole olemassa.

Epiduraalin vaikutus äitiin:

Hyöty:

 • Yleensä luotettava kivunlievitysmenetelmä, joka vie tunnon kokonaan alaruumiista.
 • Voi auttaa laskemaan korkeaa verenpainetta.
 • Mahdollistaa äidin tajuissaan olemisen keisarileikkauksen aikana.
 • Kivun lievitys saattaa rentouttaa äitiä ja nopeuttaa kohdun suun aukeamista.
 • Kivun lievittyminen saattaa lisätä äidin positiivisia tunteita synnytystä kohtaan. 

Haittavaikutukset:

 • Häiritsee kehon luonnollista hormonitoimintaa.
 • Äidin liikkuminen rajoittuu, eikä hän pysty enää liikkumaan vapaasti. Käytännössä vain noin 15% äideistä liikkuu tai on pystyasennossa.
 • 10-15% tapauksista kipu lievittyy vain osasta kehoa.
 • Epiduraali pitkittää synnytystä ja oksitosiinitippaa tarvitaan yleensä ylläpitämään supistuksia.
 • Lantionpohjan lihakset rentoutuvat puudutteen ansiosta, ja niiden kyky ohjata vauvaa kääntymään oikeaan asentoon saattaa häiriintyä. Vauva saattaa jäädä virhetarjontaan ja imukuppisynnytys saattaa olla tarpeen. (Erityisesti, jos epiduraali laitetaan avautumisvaiheen alussa)
 • Äidin verenpaine saattaa tippua huomattavasti epiduraalin laiton jälkeen ja tätä käytetäänkin joskus syynä epiduraalin käyttöön. Suolaliuostippa laitetaan aina ennen epiduraalia siltä varalta, että alhaista verenpainetta joudutaan hoitamaan.
 • Äidin ruumiinlämpö saattaa nousta, mitä kauemmin epiduraali vaikuttaa. Jos näin tapahtuu, myös vauvan ruumiinlämpö nousee, mikä lisää riskiä vauvan sydänäänten häiriöille.
 • Äidin voi olla vaikea tyhjentää virtsarakkoa ja usein tuleekin tarpeelliseksi katetroida virtsarakko.
 • Selkäytimen ”dural tap” saattaa vaurioitua. Tämä johtaa selkäydinnesteen vuotamiseen, josta aiheutuu erittäin voimakas päänsärky (ehkä jopa useiden päivien ajan), kunnes vaurio paranee ja vuoto loppuu. Vuoto on mahdollista korjatata ruiskuttamalla pieni määrä naisen omaa verta selkäydin tilaan. Kun tämä hyytyy, se muodostaa paikan reiän päälle ja eristää sen enemmältä valumiselta. Jos tämä onnistuu, päänsärky saattaa loppua jopa välittömästi.
 • Lyhyaikainen paikallinen selkäsärky
 • Vapina
 • Äiti ei välttämättä tunne ponnistamisen tarvetta ollenkaan, tai tuntee sen vain osittain (ellei odoteta, että lääke lakkaa vaikuttamasta ennen ponnistusvaihetta). Saatetaan tarvita imukuppia, jotta vauva voidaan auttaa ulos.
 • Lisää pahojen välilihan repeämien riskiä (väliliha repeää peräaukkoon asti).
 • Lihakset, jotka tukevat selkärankaa ja häntäluuta saattavat menettää jäntevyytensä varsinkin jos käytetään täyttä epiduraaliannosta. Tästä aiheutuen ligamenttien toiminta häiriintyy ja äidin siirtäminen saattaa aiheuttaa niiden paikaltaan siirtymisen, joka johtaa krooniseen selkäsärkyyn, jota saattaa kestää viikkoja tai kuukausia synnytyksen jälkeen.
 • Saattaa lisätä keisarileikkauksen riskiä.
 • Saattaa lisätä äidin verenhukan riskiä synnytyksen jälkeen.
 • Jos käytetään lisänä Fentanyliä, suuret määrät lääkeainetta saattavat lamaannuttaa äidin hengitystä.
 • Koska epiduraali vaikuttaa kehon omaan hormonitoimintaan lamaannuttavasti, niiden aiheuttamat psykologiset tuntemukset jäävät kokematta.

Epiduraalin vaikutus vauvaan:

Hyöty:

 • Mahdollistaa äidin ja vauvan välittömän läheisyyden heti keisarileikkauksen jälkeen ja saattaa helpottaa imetyksen sujumista.
 • Vähentää vauvan stressitilaa, jos äidin korkea verenpaine saadaan laskemaan.
 • Äiti saattaa kokea synnytyksen ja vauvan positiivisempana, jos hän ei tunne kipua.
 • Vauva saattaa hyötyä lisääntyneestä istukkaverenkierrosta.  

Haittavaikutukset:

 • Lääkkeiden vaikutus menee vauvaan riippuen niiden vaikutuksesta ennen syntymää. Yleisiä reaktioita ovat ärtyneisyys, vaikeus rauhoittua, itkuherkkyys. Nämä oireet saattavat jatkua useita viikkoja.
 • Kaikki lääkeaineet häiritsevät vastasyntyneen refleksejä, ja saattavat aiheuttaa ongelmia imetyksen kanssa.
 • Kaikki toimenpiteet ja komplikaatiot lisäävät riskiä, että äiti ja vauva joutuvat olemaan erossa heti syntymän jälkeisenä aikana.
Lähteet:

A Guide to effective care in pregnancy and childbirth, Murray Enkin, Marc J. N. C. Keirse, James Neilson, Caroline Crowther, Lelia Duley, Ellen Hodnett, Justus Hofmeyr
Preparing for Birth, Mothers, Andrea Robertson
The Official Lamaze Guide, Giving Birth With Confidence, Judith Lothian & Charlotte DeVries
Gentle Birth Gentle Mothering, Sarah J. Buckley
   
mama-licious