TILAA ASIAKASKIRJE

Saat säännöllisesti tietoa tärkeistä äitiysaiheista, uutuustuotteista, tarjouksista, sekä Bebesinfo-tilaisuuksista.

Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja tilaa

Lisätietoja >>

HAKU

Etsi artikkeleita hakusanoilla.

Doula apuna synnytyksessä

Doulaksi kutsutaan  koulutettua ja kokenutta synnytystukihenkilöä, joka tarjoaa jatkuvaa fyysistä, henkistä ja informatiivista tukea äidille ennen synnytystä, synnytyksen aikana ja heti synnytyksen jälkeen. Tutkimusten mukaan doulan läsnäololla synnytyksissä on merkittäviä positiivisia vaikutuksia. Itse sana doula tulee kreikan kielestä, missä se tarkoittaa palvelijatarta.

Naisen tuki toiselle naiselle

Lähes kaikissa kulttuureissa naiset ovat perinteisesti kerääntyneet toistensa tueksi synnytyksen aikana. Synnyttäjän äiti, siskot, ystävät ja yhteisön muut naiset ovat olleet mukana synnytyksessä kannustamassa ja auttamassa. Myös joidenkin eläinten, kuten norsujen, delfiinien ja lepakoiden, tiedetään käyttäytyvän luonnossa niin, että muut naaraat tukevat synnyttävää naarasta.

Synnytysten siirryttyä sairaalaan läheisten ihmisten läsnäolo on vaihtunut vieraan hoitohenkilökunnan läsnäoloon. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana teknologia synnytysten hoidossa on mennyt paljon eteenpäin. On kehitetty uusia lääkkeitä ja keinoja seurata ja ohjailla synnytyksen kulkua. Voidaan silti kysyä, ovatko synnyttäjän inhimilliset tarpeet jääneet kaikkien lääkkeiden, laitteiden ja mittareiden varjoon.

Tunnetun ranskalaisen synnytyslääkärin Michel Odentin mukaan synnyttäjän tärkeimpiä tarpeita ovat yksityisyyden ja turvallisuuden tunteet. Kun äiti tuntee olonsa levolliseksi, hänen kehonsa tuottaa hormoneja, jotka saavat kohdun supistelemaan tehokkaasti ja samalla lievittävät synnytyskipua.

Viime vuosien aikana pieniä synnytysyksiköitä on suljettu ja synnytyksiä keskitetty suuriin sairaaloihin. Kiireisten aikataulujen vuoksi yhden kätilön hoidettavana saattaa olla kaksi tai kolmekin synnyttäjää.

Kätilön vastuulla on synnyttävän äidin ja vauvan turvallisuus. Hän kuuntelee vauvan sydänääniä ja seuraa synnytyksen edistymistä. Jatkuvan tuen antaminen synnyttäjälle on Suomen sairaaloissa työskenteleville kätilöille kuitenkin lähes mahdotonta. Lisäksi synnytyksen aikana kätilöiden työvuorot saattavat vaihtua useaan kertaan. Uuden, vieraan kätilön kohtaaminen kesken synnytystä on aina häiriötekijä, joka voi hidastaa synnytystä tai vaikuttaa äidin kykyyn selviytyä kivusta.

Doula on synnytyksessä mukana tukeakseen äitiä ja huolehtiakseen tämän tarpeista. Hänellä ei ole muita velvollisuuksia. Vaikka kätilö vaihtuisi, tutuksi tullut doula pysyy äidin tukena, kunnes vauva on syntynyt. Hän tietää äidin toiveet ja tarpeet ja pystyy osaltaan auttamaan siinä, että myös uuteen työvuoroon tullut henkilökunta huomioi ne parhaalla mahdollisella tavalla.

Doula rohkaisee ja kannustaa äitiä

Doula kannustaa äitiä jaksamaan henkisesti ja fyysisesti rasittavassa synnytyksessä. Hän rohkaisee, vakuuttelee, helpottaa äidin oloa taitavin käsin esimerkiksi hieromalla selkää tai painamalla akupisteitä, rauhoittaa äitiä syleilemällä ja silittämällä ja tarvittaessa selventää vanhemmille, mitä synnytyksessä tapahtuu. Doulan läsnäolo rauhoittaa niin synnyttäjän kuin tukihenkilönkin mieltä.

Doulat eivät tee mitään lääketieteellisiä toimenpiteitä, kuten mittaa verenpainetta tai kehon lämpötilaa, tarkkaile vauvan sydänääniä tai tee sisätutkimuksia. Doula auttaa vanhempia kohti niin positiivista ja palkitsevaa synnytyskokemusta kuin mahdollista.

Doula

 • tarjoaa henkistä ja fyysistä tukea sekä käytännön tietoa raskauden ja synnytyksen aikana sekä synnytyksen jälkeen
 • tarjoaa apua ja neuvoja selviytyä kivusta mm. ohjaamalla synnyttäjää sopiviin asentoihin sekä tukemalla rauhallista hengitystä ja rentoutumista
 • kannustaa ja tarjoaa jatkuvaa tukea koko synnytyksen ajan
 • näyttää mallia ja antaa vinkkejä tukihenkilölle
 • tuo äidin synnytystoivelistassa mainittuja toiveita esiin synnytyksen kuluessa
 • selventää eri vaihtoehtoja ja keskustelee niiden hyvistä ja huonoista puolista sekä auttaa vanhempia tekemään tietoisia valintoja
 • voi myös ottaa valokuvia tai kuvata videoita, hakea ruokaa tai hoitaa muita käytännön asioita
 • tarvittaessa tukee ja auttaa äitiä ensi-imetyksessä.

Merkittäviä hyötyjä sekä äidille että vauvalle

Jatkuva inhimillinen tuki synnytyksen aikana tarjoaa synnyttäjille monia hyötyjä ilman riskejä. Doulan läsnäolo vähentää kohtua supistavan oksitosiinitipan, imukupin, lääkityksen ja epiduraalin tarvetta. Doulan avustuksella synnyttäneet äidit ovat yleensä tyytyväisempiä synnytyskokemukseensa, ja he kärsivät harvemmin synnytyksen jälkeisestä masennuksesta.

Kokeneen naistukihenkilön mukanaolo synnytyksessä näyttäisi vaikuttavan myös vauvan hyvinvointiin, sillä tutkimusten mukaan vauvat kotiutuvat aikaisemmin, he tarvitsevat vähemmän tehohoitoa, imetys onnistuu paremmin ja äidit kokevat enemmän kiintymystä vauvojaan kohtaan synnytyksen jälkeisinä kuukausina.

Doulan hyödyt on osoitettu toteen myös useissa tutkimuksissa. Laaja meta-analyysi, jossa verrattiin yli 13 000 naisen synnytyskokemuksia 16 eri tutkimuksesta, osoittaa kiistattomasti, mitä kokeneen tukihenkilön jatkuva läsnäolo voi saada aikaan.

Doulan antama jatkuva tuki synnytyksessä

 • lisäsi täysin lääkkeettömän synnytyksen mahdollisuutta 28 %
 • vähensi keisarileikkauksia 26 %
 • vähensi imukupin tai avustetun synnytyksen tarvetta 41 %
 • vähensi tyytymättömyyttä tai synnytykseen liittyviä negatiivisia tuntemuksia 33 %.

Doulan läsnäolo lisää äidin ja isän läheisyyttä

On tärkeää, että synnyttävän naisen keho alkaa tuottaa oksitosiinihormonia, ja yksi parhaita keinoja oksitosiinin lisäämiseen on oman puolison läheisyys. Useimmilla miehillä ei kuitenkaan ole paljoa kokemusta synnytyksistä ja tukihenkilönä toimimisesta. Erityisesti ensimmäistä kertaa tukihenkilönä toimiva isä saattaa itse olla hyvin jännittynyt, ja huoli läheisestä ihmisestä voi olla suuri. Kun doula on paikalla, isäkin pystyy rentoutumaan paremmin.

Synnyttävän naisen luontainen käyttäytyminen saattaa näyttää hyvinkin erikoiselta ja voi olla, että kokematon tukihenkilö säikähtää outoa käytöstä tai turhaan kiirehtii lääkitystä äidille. Tutkimusten mukaan doulan läsnäolo lisää äidin, tukihenkilön ja hoitohenkilökunnan välistä vuorovaikutusta sekä äidin ja isän läheisyyttä. Isä pysyy fyysisesti lähempänä äitiä ja koskettaa äidin päätä ja kasvoja enemmän.

Doula todennäköisesti tietää enemmän synnytyksistä, kivunlievityskeinoista ja sairaaloiden käytännöistä, mutta synnyttäjän puoliso on se, joka tuntee äidin parhaiten.

Monet synnyttäjät saavat helpotusta alaselän hieronnasta, ja pitkään jatkuva hieronta kysyy isältäkin voimia ja jaksamista. Jos synnytys kestää pitkään, isä ja doula voivat vuorotella hieronnassa.

Doula ei missään tapauksessa korvaa isää, mutta yhdessä isä ja doula pystyvät antamaan parhaan mahdollisen tuen äidille. Käytännön asioistakin, vaikkapa ruoan hakemisesta tai kaurapussien lämmittämisestä, on helpompaa pitää huolta, kun paikalla on kahdet auttavat kädet. 

Doula auttaa synnyttävää pariskuntaa myös mahdollisessa päätöksenteossa esittämällä kysymyksiä ja varmistamalla, että synnyttäjä saa tarvittavaa ja oikeaa tietoa päätöstensä tueksi. Doula saattaa myös ehdottaa vaihtoehtoja. Doula ei kuitenkaan puhu tai tee päätöksiä pariskunnan puolesta.

Doulalta vaaditaan kuuntelemisen taitoa

Joissakin maissa on kokeiltu myös sairaalan tarjoamaa doulapalvelua, mutta jatkuva tuki toiselta naiselta näyttäisi hyödyttävän eniten silloin, kun hoitaja tai doula ei ole töissä kyseisessä laitoksessa. Eniten hyötyä saadaan, kun tuki aloitetaan jo synnytyksen alkuvaiheessa.

Muun muassa USA:ssa, Isossa-Britanniassa ja monissa Euroopan maissa on vahva ammattidoulakulttuuri. Koulutetut ja kokeneet doulat tarjoavat doulapalveluita yksityisesti korvausta vastaan. Korvaukset vaihtelevat muutamasta kympistä yli tuhanteen euroon riippuen alueen doulatarjonnasta sekä doulan kokemuksesta. Erilaisten järjestöjen ja yhdistysten kautta on mahdollista saada myös vapaaehtoispohjalta toimivia doulia.

Suomen ensimmäinen kaupallinen doulapalvelu aloitti toimintansa helmikuussa 2010. Doulapalvelun kokeneet doulat Veera ja Piia ovat molemmat saaneet kansainvälisen doulakoulutuksen.

Raskausaikana perhe yleensä tapaa doulan ainakin kaksi kertaa. Näiden tapaamisten aikana keskustellaan äidin mahdollisista aiemmista kokemuksista ja toiveista, käydään läpi äidin laatimaa synnytystoivelistaa, mietitään erilaisia vaihtoehtoja ja luodaan luottamuksellista suhdetta perheen ja doulan välille.

Useimmilla doulilla on taustatukenaan varadoula, jonka äiti myös tapaa raskauden aikana. Synnytyksen lähestyessä doula antaa tarvittaessa tietoa, kannustusta ja neuvoja puhelimitse.

Itse synnytykseen doula tulee paikalle, kun perhe sitä toivoo, useimmiten kuitenkin silloin, kun synnytys on jo aktiivisesti käynnissä. Hän pysyy äidin tukena niin kauan kuin synnytys kestää. Synnytyksen jälkeen doula on sairaalassa äidin tukena vielä muutamien tuntien ajan auttaen perhettä mahdollisimman hyvään alkuun. Jälkeenpäin perhe tapaa doulan vielä ainakin kerran ja käy läpi synnytyspäivän tapahtumia.

Yksi doulan tärkeimpiä ominaisuuksia on synnyttävän äidin henkisten tarpeiden tunnistaminen. Doula aistii ja reagoi asioihin, joita kukaan ei edes sano ääneen.

Synnyttävän naisen keho tuottaa suuria määriä rakkaushormonia, eli oksitosiinia. Kun synnytystiimin yhteistyö toimii, myös tukihenkilöt alkavat tuottaa sitä, ja tästä on seurauksena eräänlainen oksitosiinihumala, onnellisuuden tila, joka valtaa koko synnytystiimin. Tätä voisi verrata esimerkiksi jalkapallojoukkueen voitonhuumaan onnistuneen pelin jälkeen.

Jokainen synnyttäjä hyötyy doulan läsnäolosta

Doulan palveluista hyötyvät kaikki synnyttäjät. Ensisynnyttäjille kokeneen tukihenkilön mukanaolo antaa lisää varmuutta ja maksimoi mahdollisimman positiivisen synnytyskokemuksen. Doulan tuella äiti pärjää todennäköisesti paremmin synnytyskivun kanssa ja tarvitsee vähemmän kipulääkkeitä.

Doulasta on erityisesti hyötyä silloin, kun äidillä ei ole muuta tukihenkilöä tai hänellä on aiempia negatiivisia synnytyskokemuksia. Hyvin mennyt synnytys voi toimia myös parantavana kokemuksena.

Synnytyksen jälkeen äidillä ei aina ole selkeää kuvaa synnytyksen kulusta, ja tapahtuneen läpikäyminen yhdessä on tärkeä prosessi. Doula voi täydentää äidin synnytyskertomusta selventämällä, mitä missäkin vaiheessa tapahtui. Jos synnytykseen liittyy pettymyksen tunteita, niitä voidaan käsitellä yhdessä.

Valitse itsellesi sopiva doula

Synnytys on hyvin intiimi tilanne, ja kaikki synnytyksessä läsnä olevat henkilöt tuovat oman energiansa synnytykseen. Doulaksi tulisi valita ihminen, jonka seurassa synnyttäjän olo on hyvä ja turvallinen. Jos vaihtoehtoja on useita, äidin on hyvä haastatella kutakin doulaa ja valita tapaamisten perusteella itselleen sopivin tukihenkilö.

Kysymyksiä doulalle

- Minkälainen koulutus doulalla on? Onko hän sertifioitu doula?

- Onko hänellä varadoula, jos hän sairastuu tai muuten estyy osallistumasta synnytykseen? Voiko häntä tavata?

- Mikä on doulan korvaus, ja mitä se sisältää?

- Kuinka kauan hän on toiminut doulana?

- Onko doula halukas tapaamaan ennen synnytystä ja hyvissä ajoin selvittämään äidin toiveet sekä auttamaan vanhempia synnytystoivelistan kirjoittamisessa?

- Onko doulalla mahdollisuus päivystää ennen ja jälkeen lasketun ajan?

- Kuinka nopeasti hän pääsee paikalle?

- Kuinka paljon kokemusta hänellä on lääkkeettömien kivunlievityskeinojen käytöstä?

- Kuinka paljon kokemusta ja osaamista hänellä on imetyksestä?

Haluaisitko doulan tueksi omaan synnytykseesi?
Doulapalveluita tarjoavat muun muassa seuraavat tahot:

Bebesinfo doulapalvelut
http://www.bebes.fi/kauppa/index.php?cPath=85

Doula Kirsi / Kirsi Hjort
http://www.facebook.com/pages/Doula-Kirsi/448295498544347

Aktiivinen synnytys ry
http://www.aktiivinensynnytys.fi/index.php/doulalista/115-doulalista

Folkhälsan
http://www.folkhalsan.fi/


Vyöhyketerapeutti / doula Piia Jokela 050 4096868, piia(ät)doula.fi,
http://www.facebook.com/pages/Vy%C3%B6hyketerapeutti-Doula-Piia-Jokela/127736087273027?ref=ts

Marjaana Siivola
www.doules.fi


Doula Veera Gindonis / Doulakka 045 3223022, veera(ät)doula.fi,
www.facebook.com/doulakka

Helsingin Ensikoti
www.helsinginensikoti.fi

Lahden Ensi- ja Turvakoti
www.lahdenensijaturvakoti.fi

Kymenlaakson Ensi- ja Turvakotiyhdistys
www.kymenlaaksonensijaturvakoti.fi

Lue lisää tästä aiheesta:

DONA, Doulas of North America
Lähteet:
www.dona.org
www.childbirthconnection.org
www.aktiivinensynnytys.fi
   
mama-licious