TILAA ASIAKASKIRJE

Saat säännöllisesti tietoa tärkeistä äitiysaiheista, uutuustuotteista, tarjouksista, sekä Bebesinfo-tilaisuuksista.

Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja tilaa

Lisätietoja >>

HAKU

Etsi artikkeleita hakusanoilla.

Sydänäänikäyrä (KTG)

Synnytyksen aikana vauvan sydänääniä voidaan seurata joko ulkoisesti vatsan päältä tai sisäisellä monitorilla, jolloin vauvan päähän kiinnitetään Scalp-anturi, niinsanottu "pinni". Riskisynnytyksissä ja epiduraalin yhteydessä jatkuva sydänäänten seuranta onkin tarpeen, mutta normaalissa synnytyksessä, jossa ei ole käytetty lääkkeitä, riittää kun sydänääniä kuunnellaan kerran tunnissa esimerkiksi dopplerilla.
KTG on elektroninen tapa seurata vauvan sydänääniä, supistusten vahvuutta ja kestoa ja vauvan reaktiota supistuksiin.

Milloin sydänäänten kuuntelu KTG-laitteella on tarpeen?

 • Kun on merkkejä vauvan huonovointisuudesta, josta päätellen vauvalla saattaa olla vaikeuksia synnytyksen aikana.
 • Kun epiduraali on poistanut äidin kyvyn tunnistaa hänen supistustensa tiheyden.
 • Käytetään yleensä, jos synnytys käynnistetään, jotta voidaan seurata käynnistyksen vaikutusta vauvan tilaan.

Langaton KTG-laite ei rajoita äidin liikkumista

Miten KTG-käyrää otetaan?

Ulkoinen sydänäänikäyrä koostuu kahdesta leveästä elastisesta vyöstä, jotka asetetaan vatsan päälle. Yhdessä on lähetin (muovisessa lätyskässä), joka lähettää ultraäänisäteen nauhoittaakseen vauvan sydänäänet. Toinen vyö nauhoittaa supistusten voimakkuuden ja pituuden käyttäen saman tyyppistä lähetintä. Vyöt on kiinnitetty koneeseen, joka antaa printin kummastakin tuloksesta.

Joissakin sairaaloissa on käytössä langaton KTG. Sen etuna on, että se ei rajoita äidin liikkuvuutta. Joillekin naisille pelkästään tieto siitä, että heidän kehoaan tarkkaillaan saattaa olla häiriötekijä, ja hidastaa synnytyksen edistymistä.

Scalp-anturi kiinnitetään vauvan päähän, jos on syytä tarkkailla vauvan tilaa erityisen tarkasti.
Scalp-anturi

Sisäinen monitori antaa samankaltaisen tiedon, mutta silloin vauvan päähän kiinnitetään ns. scalp-anturi, joka kertoo vauvan sydänäänet, ja emättimeen kiinnitetään ohut vaijeri, joka rekisteröi supistukset. Joskus supistuksia mitataan ulkoisella vyöllä sisäisen vaijerin sijasta. Kalvojen puhkaisu on välttämätön, jotta scalp-anturi voidaan kiinnittää vauvan päähän.

Sydänäänikäyrän vaikutus äitiin:

Hyöty:

Saattaa rauhoittaa äidin mieltä, jos kuulee vauvan sydänäänet koko ajan, sekä mahdollistaa synnytyksen seuraamisen visuaalisesti, jos äiti ei pysty tuntemaan supistuksia epiduraalin takia.

 

Haittavaikutukset:

 • Äiti on usein "köytettynä" sänkyyn ja hänen pitää pysyä paikallaan, jotta monitori toimisi oikein. Tämä rajoittaa hänen vapauttaan käyttää eri asentoja synnytyksen aikana.
 • Vaihtelut vauvan sydänäänissä saattavat aiheuttaa vääriä hälytyksiä ja johtaa lisätoimenpiteisiin, jotka myöhemmin todetaan tarpeettomiksi. Tutkimukset osoittavat, että käyrien tulkinnassa on suuria eroja, jopa asiantuntijoiden välillä, jos he tulkitsevat samaa käyrää. Tämä tarkoittaa, että todennäköisesti tehdään vääriä johtopäätöksiä niin positiivisia, kuin negatiivisiakin.
 • Koska sisäinen sydänäänikäyrä on tarkempi, kalvot saatetaan puhkaista keinotekoisesti, jotta scalp-anturi saadaan kiinnitettyä. Tämä toimenpide saattaa itsessään aiheuttaa sikiölle uhkaavaa hapenpuutetta, koska vauvan pää painaa suoraan kohdunsuulle ja supistukset ovat pidempiä ja voimakkaampia.
 • Sydänkäyrälaitteesta saattaa tulla huomion keskipiste, eikä äidistä.
 • Ei ole tietoa pitkäkestoisen ultraäänelle altistamisen vaikutuksesta äitiin ja vauvaan.
 • Tutkimukset ovat osoittaneet, että sydänäänikäyrän käytöstä ei ole mitään lisähyötyä normaalissa synnytyksessä, mutta se lisää huomattavasti keisarileikkausriskiä ja instrumenttisynnytyksen (pihti- tai imukuppi ) tarvetta. Vauvan sydänääniä voidaan seurata ihan yhtä tehokkaasti käyttäen sikiöstetoskooppia, eli kätilön torvea tai doppleria, ilman sivuvaikutuksia. Jos KTG-käyrää kuitenkin käytetään riittää noin 15-20min tunnissa.

Sydänäänikäyrän vaikutus vauvaan: 

Hyöty:

 • Saattaa auttaa huomaamaan mahdollisia riskejä vauvan terveyden ja hyvinvoinnin kannalta synnytyksen aikana.

Haittavaikutukset:

 • Scalp-anturin kiinnityskohta saattaa tulehtua
 • Scalp-anturin kiinnittäminen tai kalvojen liian aikainen puhkaisu saattaa aiheuttaa sikiölle uhkaavaa hapenpuutetta.
Lue lisää tästä aiheesta:

Muut lääketieteelliset toimenpiteet
Lähde: Preparing for Birth: Mothers, Andrea Robertson
   
mama-licious